diumenge, 13 de novembre del 2016

Què li passa al club? / ¿Qué le pasa al club?


L'altre dia ho parlàvem amb un company i amic de feina. Enguany, quan algú ens pregunta pel Lleida no ho fa pel primer equip. Tothom et diu: què passa al club? Estic convençuda que encara n'hi haurà més de sorpreses a la vessant social, per anomenar-la d'alguna manera.

El otro día lo comentábamos con un compañero y amigo de faena. Este año, cuando alguien nos pregunta por el Lleida no lo hace por el primer equipo. Todo el mundo te dice: ¿qué pasa al club? Estoy convencida de que aún tendremos más sorpresas en la parte social, por llamarla de alguna manera.


 A tot això, sembla evident que trigarem en veure una grada com la de la foto. Sempre he dit que la gent que va al camp són els mateixos i que després, lícitament, quan l'equip funciona, hi ha un grup de gent que s'anima i també hi va. Són dues postures molt respectables.

Els que sempre són els mateixos paguen un carnet de soci o una entrada que els hauria de permetre entrar al camp. Dic hauria perquè, des d'aquesta temporada n'hi ha uns quants que no poden entrar, estan "vetats" pel club. I jo em pregunto: amb quin argument prohibeixes l'entrada a un senyor o senyora que ha pagat un carnet o una entrada? Si tens dret d'admissió l'has d'explicar i, el que és més important, l'has d'argumentar i també has de tenir fulls de reclamacions. No pots dir simplement: "Tu no".

I vagi per endavant que no defenso insults, amenaces ni res semblant però crec que hi ha d'altres formes de denunciar un assetjament. El que no pot ser és que un dret d'admissió s'apliqui a gent que, simplement, discrepa amb tu. Què guanyes? Res, que una penya, la Molo, es doni de baixa i les altres i l'Associació d'Amics del Lleida, també es revoltin i haguem de sentir crits cada partit de "Lleida sí, Esteve no" i no crits d'ànim als jugadors i l'equip. Ara mateix l'àrea social és un camp de batalla i les coses no s'estan portant gens bé ni per un costat ni per l'altre, perquè tots han fet coses malament, com l'errada per mi, de convocar una vaga d'animació. Tu et deus a un equip, no als seus dirigents, pots protestar de moltes maneres però fen vaga d'animació?....

En fi, a tot això l'equip ha jugat a Gavà i ha perdut 3-1 . Veieu com no hem parlat de la part esportiva?

_________________________________________

Parece evidente que tardaremos en ver el Camp d'Esports como en la foto. Siempre he dicho que la gente que va al campo son los mismos y que después, lícitamente, si el equipo funciona, hay un grupo que se anima y también va al campo. Són dos posturas muy respetables.

Los que siempre son los mismos pagan un carnet de socio o una entrada que les tendría que permitir entrar en el campo. Digo tendría porque, des de esta temporada hay unos cuantos que no pueden entrar, están vetados por el club. Y yo me pregunto: ¿con qué argumento prohíbes la entrada a un señor o una señora que ha pagado un carnet o una entrada? Si tienes derecho de admisión lo has de explicar y, lo que es más importante, lo has de argumentar y tener hojas de reclamaciones. No puedes decir simplemente: "Tu no".

Y tened en cuenta que no defiendo insultos, amenazas ni nada similar pero creo que hay otras maneras de denunciar las cosas. Lo que no puede ser es que un derecho de admisión se aplique a gente que simplemente discrepa contigo. ¿Qué ganas? Nada, que una penya, la Molo, se de de baja y que las otras y la Associació d'Amics del Lleida, también se reboten y tengamos que escuchar gritos en cada partido de: "Lleida sí, Esteve no" y no ánimos a los jugadores y el equipo. Ahora mismo el área social, por llamarla de alguna manera, es un campo de batalla y las cosas no se han llevado nada bien, ni por un lado ni por otro. Un error de las peñas, por ejemplo, y en mi opinió es la huelga de animación convocada a principios de temporada. Te debes a un equipo, no a sus dirigentes, puedes protestar de muchas maneras pero... ¿haciendo una huelga de animación?

En fín, a todo esto el equipo ha jugado en Gavà y ha perdido. ¿Veis como no hemos hablado de fútbol?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada