dimecres, 3 de juny del 2015

Polítiques de comunicació / Políticas de comunicación


Vagi per endavant que cadascú a casa seva fa el que vol i vagi per endavant també que d'opinions i punts de vista n'hi ha com els colors, de tota manera i per a tots els gustos. Dit això, parlem de les polítiques de comunicació. Què són? Doncs la manera que tenen les firmes, entitats i empreses d'arribar a l'opinió pública, de que la gent les conegui.

Digo de antemano que cada uno en su casa hace el que quiere y, vaya de antemano también que opiniones y puntos de vista los hay como los colores, de todas las maneras y para todos los gustos. Dicho eso, hablemos de las políticas de comunicación ¿qué son? Pues la manera que tienen las firmas, empresas y entidades de darse a conocer, de llegar a la opinión pública.