dilluns, 20 de juny de 2016

Aficionats de primera i aficionats de segona / Aficionados de primera y aficionados de segunda


Estic una mica farta del debat sobre el públic al Camp d'Esports i del fet que hi hagi qui pensa que hi ha aficionats amb més drets que altres. Ni quan les coses van bé podem estar tranquils, sempre hi ha d'haver alguna polèmica que està allà.

Estoy un poco cansada del debate sobre el público en el Camp d'Esports y del hecho de que haya quien piensa que hay aficionados con más derechos que los otros. Ni cuando las cosas van bien podemos estar tranquilos, siempre tiene que haber alguna polémica presente.

És una situació cíclica. Es repeteix cada any a final de temporada i més, si el Lleida Esportiu fa el play-off d'ascens. És llavors quan el debat s'encén, sobretot a les xarxes socials ara que hi són. Passar de 1500 persones o 2000 a 13.000 o 14.000 no és una bona noticia, NO!! Es converteix en una creuada i una lluita per saber qui es mereix més el títol de soci més important i amb més drets.

Vagi per endavant que cadascú amb el seu temps i els seus diners fa el que vol i el que pot. Ningú no sabem perquè la gent no hi va durant la temporada al Camp d'Esports i perquè no són socis i, si voleu que sigui una mica brusca: ni ho sabem ni ens importa. Cadascú a casa seva fa allò que vol.

El que no trobo lògic és que, enlloc de lloar que el camp estigui ple, que la gent animi i que hi hagi cues per les entrades, es busqui l'enfrontament titllant aquesta gent com a "xaqueteros" o dient frases com "més de dos terceres parts no es coneixen a cap jugador". I la meva pregunta és: i què? Si animen i criden...

És, per posar un símil, com si el Barça quan juga amb els equips anomenats fluixos no vengués entrades a turistes i persones no habituals perquè els socis no hi van. Els de pedra picada vull dir, eh? Els que aquí a Lleida es pensen que tenen més drets que ningú. I que consti que ningú els treu mèrit, és molt lloable anar al Camp d'Esports a dos sota zero al gener. Jo també hi vaig, per cert.

Vosaltres sabeu què significa a nivell econòmic un estadi ple? I ja deixant de banda els diners, sabeu que significa per als jugadors veure un camp així? Tant si hi van sovint com si no...

A casa meva, que ho sapigueu, en tinc dos de xaqueteros: la meva mare i el meu germà i estic ben orgullosa d'ells!!!!

Dit això, només afegir que hi crec en la remuntada. Si algun equip ho pot fer és aquest, ja ens ho han demostrat. Sevilla tremola

______________________________________________

Es una situación cíclica. Se repite cada año a final de temporada y más, si el Lleida Esportiu hace el play-off de ascenso. Es entonces cuando el debate se enciende, sobre todo en las redes sociales ahora que estan ahí. Pasar de 1500 personas o 2000 a 13.000 o 14.000 no es una buena notícia, ¡NO!. Se convierte en una cruzada y una lucha para saber quien merece más el título de socio más importante y con más derechos.

Cada uno con su tiempo  y con su dinero hace lo que quiere y lo que puede. Ninguno sabemos porqué la gente no va durante la temporada al Camp d'Esports y porqué no son socios y, siendo más brusca: ni lo sabemos ni nos importa. Cada uno que haga lo que quiera. 

Lo que no encuentro lógico es que, en vez de alabar que el campo esté lleno, que la gente anime o que haya colas en las taquillas, se busque el enfrentamiento tildando hasta gente de "chaqueteros" o diciendo frases como "más de dos terceras partes no se conocen a ningún jugador". Y mi pregunta es: ¿y qué? Si animan y lo dan todo por los jugadores

Es, por poner un símil, como si el Barça cuando juega con los equipos llamados flojos no vendiese entradas a turistas y personas no habituales cuando los socios no van. Los de piedra picada digo, ¿eh? Los que aquí en Lleida piensan que tienen más derechos que nadie. Y que conste que nadie les quita ningún mérito porque realmente es loable ir al Camp d'Esports en pleno mes de enero a dos bajo cero. Yo también voy, por cierto. 

¿Sabeis qué significa económicamente un estadio lleno? Y dejando de lado el dinero, ¿sabeis qué significa para los jugadores ver un campo así? Tanto si van a menudo como si no lo hacen...

En mi casa, que lo sepais, tengo dos chaqueteros: mi madre y mi hermano y ¡¡ estoy muy orgullosa de ellos!!

Dicho esto, solo añado que creo en la remontada. Si algún equipo lo puede hacer es este, ¡¡ya no lo han desmotrado durante la temporada!! Tiembla Sevilla.

(La segona foto és de @santifoto)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada