diumenge, 11 d’octubre de 2015

Estem segurs que el poder és de les dones? / ¿Seguro que el poder es de las mujeres?


Imagineu-vos que arribeu a casa i veieu que al senyor Twitter teniu set o vuit notificacions.... Et preguntes: què ha passat? O pitjor, què he fet? Obres, mires i veus que el motiu de les notificacions és que hi ha un diari que ha gosat fer una portada amb dones!!!! Què??? Amb dones?? Esportistes femenines a la portada?

Imaginad que llegais a casa y veis que al señor Twitter teneis siete u ocho notificaciones... Lo primero que haces es preguntarte: ¿qué ha pasado? O peor, ¿qué he hecho? Abres, miras y ves que el motivo de las notificaciones es que hay un diario que ha tenido el valor de hacer una portada ¡¡con mujeres!! ¿Qué? ¿Con mujeres? ¿Deportistas femeninas en portada?
El culpable de tota aquesta moguda va ser el diari esportiu El 9, i les protagonistes, perquè al cap i a la fi la resta som secundaris, les germanes Espar. Passat l'astorament inicial, el primer que se't ve al cap és que una portada així és totalment inusual. S'han atrevit a deixar de banda futbol i bàsquet (això sí, recordem que aquesta setmana no hi ha lliga perquè hi ha partits de la selecció.... a tenir-ho en compte), i han fet un gir radical perquè: 1.- són dones i 2.-parlen de waterpolo (un esport que també llueix per la seva absència als mitjans).

El segon sentiment, almenys per a mi, és el de la impotència. El fet de pensar que hi ha moltes dones que s'estan esforçant i que mai aconseguiran ser, ja no dic portada, un simple central, als grans mitjans. Perquè els hi costa tant als clubs, als mitjans, a la gent en general, donar suport a l'esport femení?

L'altre dia li preguntava a un directiu d'un club lleidatà sobre això  i em va dir: "És que amb les dones tenim un problema d'implicació". Perdoni'm? D'implicació?.... És tan fàcil com fer que les nenes que juguen fins a infantil amb els nens, tinguin equip propi a partir d'aquesta categoria...  Què li fa pensar que fins a infantil han entrenat com un noi i no ho faran a partir de llavors? Ho han provat? No sé, no em sembla tan difícil si tots hi posem una mica de la nostra part. I vagi també això per als espectadors... S'ha de fer un canvi radical, fora les comparacions. No podem pensar en un partit d'handbol masculí mentres veiem un partit d'handbol femení, i igualment passa amb altres esports com el bàsquet, l'hoquei, el futbol...

Sé que potser és una batalla perduda però vagi des d'aquí el meu reconeixement a totes les dones que cada dia s'esforcen i competeixen tot i saber que pràcticament mai ningú les tindrà en compte (parlem de mitjans de comunicació... s'entén).


________________________________________________

El culpable de toda esta situación fue el diario deportivo El 9, y las protagonistas, porque al fin y al cabo el resto somos secundarios, las hermanas Espar. Pasada la sorpresa inicial, lo primero que se te viene a la cabeza es que una portada así es totalmente inusual. Se han atrevido a dejar a un lado fútbol y baloncesto (eso sí, recordemos que esta semana no había liga porque había partidos de la selección, a tenerlo en cuenta), y han hecho un giro radical porque: 1.- son mujeres y 2.- hablan de waterpolo, un deporte que también brilla por su ausencia en los grandes medios.

El segundo sentimiento, al menos para mi, es el de la impotencia. El hecho de pensar que hay muchas mujeres que se están esforzando y que nunca conseguirán ser, ya no digo portada, hablo de un simple central, en los grandes medios de comunicación. ¿Por qué les cuesta tanto a los clubs, a los medios, a la gente en general, apoyar el deporte femenino?

El otro día le preguntaba por esto a un directivo de un club leridano y su respuesta fue: "Es que con las mujeres tenemos un problema de implicación". ¿Perdone? ¿De implicación?... Es tan fácil como hacer que las niñas que juegan hasta infantil con los niños tengan equipo propio a partir de esa categoría. Si han ido a entrenar hasta ahora, ¿qué le hace pensar que no seguirán así? ¿Lo han probado? No sé, no me parece tan difícil si todo el mundo pone un poco de su parte. Y sirva también esto para los espectadores... Tenemos que hacer un cambio radical, fuera las comparaciones. No podemos pensar en un partido de balonmano masculino mientras vemos uno de femenino, e igualmente pasa con los otros deportes.

Se que quizás es una batalla perdida pero vaya desde aquí mi reconocimiento a todas las mujeres que practican deporte y que cada día se esfuerzan y compiten sabiendo que prácticamente nadie las tendrá en cuenta (hablando de medios de comunicación... se entendie).

(La foto és la portada del diari esportiu El 9, del 9 d'octubre)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada