dilluns, 17 de febrer de 2014

És una qüestió de samarretes? / ¿Es una cuestión de camisetas?
En l'esport els resultats van per ratxes. Una frase típica, sobretot entre els futbolistes i els entrenadors, és: a vegades es guanya, a vegades s'empata i a vegades es perd... També hi ha les supersticions, aquells gestos que, qui els fan, pensen que els hi porten sort... sortir al camp amb el peu esquerre o el dret, començar a jugar sempre defensant la mateixa porteria, portar calçotets vermells o blaus depenent de si són entrenaments o curses... Jo mateixa, quan feia exàmens, ja fa molts anys, tenia la mania de fer-los sempre en bolígraf amb la tinta de color blau. I que consti que no era perquè pensés que em donaria sort, evidentment, era, i sóc, prou inteligent per saber que si em presentava a un exàmen sense estudiar, el resultat seria un suspens com una catedral. És el mateix que passa amb els equips. Hi ha supersticions però vull pensar que tots són conscients que només fent un ritual d'aquests el resultats no arriben. No és la primera vegada que dic que no crec en la sort en el seu sentit pur. Sí que crec que la sort arriba, en un sentit no tan pur, quan la busques, quan treballes i entrenes bé i no et limites a esperar-la.

En el deporte los resultados van y vienen, van por rachas. Una frase típica, sobre todo entre los futbolistas y los entrenadores es: a veces se gana, otras se empata y otras se pierde... También están las supersticiones: esos gestos que, quien los hace, piensa que le darán suerte...Salir al campo con el pie izquierdo o derecho, comenzar a jugar siempre defendiendo la misma portería, vestir calzoncillos rojos o azules dependiendo de si son entrenamientos o carreras... Yo misma, cuando hacía exámenes, hace ya tiempo, tenía la manía de hacerlos siempre en bolígrafo con tinta de color azul. Y que conste que no era porque pensase que me daría suerte, evidentemente, era, y soy, lo suficientemente inteligente para saber que si me presentaba sin estudiar el resultado sería un suspenso como una catedral. Es lo mismo que pasa con los equipos... Hay supersticiones pero quiero pensar que todos son conscientes de que con solo un ritual determinado los resultados no llegan. No es la primera vez que digo que no creo en la suerte en su sentido puro. Sí que creo que la suerte llega, en un sentido no tan puro, cuando la buscas, cuando trabajas y entrenas bien y no te limitas a esperarla.
Ratxes,  estadístiques... Una altra frase típica del món de l'esport és que les estadístiques estan per trencar-se. Parlant de ratxes... impressionant la del Lleida Esportiu: tota una volta sense perdre!!! Són dinou partits que han deixat l'equip segon a només un punt del líder, el Llagostera. Desconec si dins el vestidor hi ha algun ritual que segueixin abans dels entrenaments o de disputar cada partit. Desconec també si, a nivell personal, els jugadors prefereixen sortir amb la cama esquerra o dreta al camp, seure en un lloc concret de l'autocar o portar roba interior d'un color o d'un altre. Sense saber això, el que sí tinc clar és que l'equip arribarà lluny i ho farà perquè no es deixa res a la sort, en el seu sentit pur. L'equip és un bloc, un bloc que entrena, treballa i que fa les coses bé. Tot i que porten aquesta estadística, parlen de continuar pensant partit a partit. Parlen d'ambició però també de treball i de continuar igual. El que deia: la sort no s'espera, es busca, es treballa.

Una altra ratxa: l'ICG Lleida de l'Ok Lliga ha sumat tres victòries consecutives que han fet que l'equip ja no estigui en la zona de descens. L'equip no perd des que surt a disputar els partits amb una samarreta antiga... Casualitat? Evidentement que no!!! Almenys jo no ho crec. Tot i que algú pot pensar que la samarreta aquesta ha pogut portar sort, és evident que la samarreta sola no guanya partits. Com deia després del partit contra l'Igualada el seu entrenador, Albert Folguera, la victòria va ser qüestió de fe, però no ens enganyem, no una fe pura tampoc. Una fe en ells mateixos... en creure que ho podien aconseguir. No rendir-se i continuar lluitant i pensant que el partit se'l podien emportar. I en els últims 30 segons... dos gols i tercera victòria consecutiva per un equip que omple l'Onze de Setembre i que dóna espectacle. A més, gràcies a ells veurem encara més  hoquei del bó, molt bó, a Lleida, quan a finals de mes es disputi la Copa del Rei. No han deixat de treballar ni de creure en ells mateixos mai, ni quan ocupaven places de descens. Ara als entrenaments estan més tranquils, massa en algunes ocasions, assegurava ahir Folguera, que reconeixia que de tant en tant ha de cridar... I, tot i aquestes victòries consecutives, continuen parlant de que encara no han fet res, que serà dur, que es patirà fins a l'últim moment... treball, treball i treball, no sort, sort i sort.

___________________________________________________


Rachas, estadísticas... Otra frase típica del mundo del deporte es que las estadísticas están para romperse. Hablando de rachas... impresionante la del Lleida Esportiu: ¡¡¡Toda una vuelta sin perder!!! Son diecinueve partidos que han dejado al equipo segundo a sólo un punto del líder, el Llagostera. Desconozco si dentro del vestuario hay algún ritual que sigan antes de los entrenamientos o de disputar cada partido. Desconozco también si, a nivel personal, los jugadores prefieren salir al campo con la pierna derecha o izquierda, sentarse en una plaza determinada del autocar o llevar ropa interior de un color o de otro. Sin saber eso, lo que tengo claro es que el equipo llegará lejos y lo hará porque no dejan nada a la suerte en sentido puro. El equipo es un bloque, un bloque que entrena, trabaja y que hace las cosas bien. A pesar de la estadística de la que estamos hablando, hablan de pensar partido a partido, hablan de ambición pero también de trabajo y de continuar igual. Lo que decía: la suerte no se espera, se busca, se trabaja.   

Otra racha: el ICG Lleida de la Ok Liga ha sumado tres victorias consecutivas que han hecho que el equipo ya no esté en zona de descenso. No pierden desde que salen a disputar los partidos con una camiseta antigua... ¿Casualidad? ¡¡Evidentemente no!! Eso creo. A pesar de que alguien puede pensar que esta camiseta ha traído suerte, lo que está claro y es evidente, es que ella sola no gana partidos. Como decía después del partido contra el Igualada el entrenador, Albert Folguera, la victoria fue una cuestión de fe, pero no nos engañemos, no una fe pura. Una fe en ellos mismos... creer que lo podían conseguir.   No rendirse y continuar luchando y pensando que se podían llevar el partido. Y en los últimos 30 segundos... dos goles y una tercera victoria para un equipo que llena el Onze de Setembre y que da espectáculo. Además, gracias a ellos veremos aún más hockey del bueno, muy bueno, en Lleida, cuando a finales de mes se dispute la Copa del Rei. No han dejado de trabajar ni de creer en ellos mismos nunca, ni cuando estaban en descenso. Ahora, en los entrenamientos están más tranquilos, demasiado en algunas ocasiones, aseguraba Folguera que reconocía que, de vez en cuando, tiene que chillar... Y, a pesar de estas victorias consecutivas, continúan hablando de que aún no han hecho nada, que será duro y que sufrirán hasta el último momento... trabajo, trabajo y trabajo, no suerte, suerte y suerte.  

Les fotos són de @MarioFuentes5 i  @PamQueralto
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada